Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-2001nr. 43, pagina 3359-3360

Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend bij het debat over het wapenexportbeleid, te weten:

- de motie-Apostolou c.s. over retourzendingen aan India en Pakistan (22054, nr. 55);

- de motie-M.B. Vos/Van Bommel over de vergunningenstop aan India en Pakistan (22054, nr. 56);

- de motie-M.B. Vos over het wapenexportembargo ten aanzien van China (22054, nr. 57).

(Zie vergadering van 24 januari 2001.)

In stemming komt de motie-Apostolou c.s. (22054, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de RPF, het GPV en de SGP en van de fractie van D66 de leden Augusteijn-Esser en Ravestein tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos/Van Bommel (22054, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks en van de fractie van D66 de leden Augusteijn-Esser en Ravestein voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (22054, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.