Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-1101-1115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-10-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1115
Identifier h-tk-20002001-1101-1115
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1101-1115
PS key HAN7172N
Publicatiedatum 2000-10-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 15
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1101
Taal nl
Titel Noot bij p. 998: - schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid op vragen, gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2001 (27400 VII)
Vergaderjaar 2000-2001