Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-1022-1039".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27400-VII
Behandeld dossier 27400-B
Behandeld dossier 27400-C
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-10-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1039
Identifier h-tk-20002001-1022-1039
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1022-1039
PS key HAN7172A08
Publicatiedatum 2000-10-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 15
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1022
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2001 (27400 VII); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2001 (27400 B); - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van het provinciefonds voor het jaar 2001 (27400 C)
Vergaderjaar 2000-2001