Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-1021-1021-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25180
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-10-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1021
Identifier h-tk-20002001-1021-1021-1
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1021-1021
PS key HAN7172A06
Publicatiedatum 2000-10-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 15
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1021
Taal nl
Titel Stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de uitvoering van de motie-Duivesteijn over een nationaal landschap Hoeksche Waard (25180, nr. 106), te weten: - de motie-Duivesteijn c.s. over de planning van bedrijfsterreinen (25180, nr. 115); - de motie-Duivesteijn c.s. over aanwijzing van de Hoeksche Waard als nationaal landschap (25180, nr. 116)
Vergaderjaar 2000-2001