Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 43, pagina 3277-3278

Aan de orde zijn de stemmingen over tien moties, ingediend tijdens het notaoverleg over het HOOP, te weten:

- de motie-Hamer c.s. over de rechtspositie van studenten (26807, nr. 4);

- de motie-Hamer c.s. over de macrodoelmatigheid (26807, nr. 5);

- de motie-Eurlings c.s. over een afstudeerreglement (26807, nr. 6);

- de motie-Lambrechts c.s. over één onafhankelijke accreditatieraad (26807, nr. 7);

- de motie-Rabbae c.s. over studenten met een handicap (26807, nr. 8);

- de motie-Rabbae c.s. over onvoldoende kwaliteit en studeerbaarheid (26807, nr. 9);

- de motie-Van Bommel over bestuurlijke fusies (26807, nr. 10);

- de motie-Van Bommel over het instellingstarief (26807, nr. 11);

- de motie-Stellingwerf/Van der Vlies over onderwijs in een vreemde taal (26807, nr. 12);

- de motie-Van der Vlies c.s. over een verantwoord minimum aan opleidingen (26807, nr. 13).

(Zie notaoverleg van 24 januari 2000.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rabbae stel ik voor, zijn motie (26807, nr. 9) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Eurlings stel ik voor, zijn motie (26807, nr. 6) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (26807, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (26807, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (26807, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de SGP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rabbae c.s. (26807, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26807, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26807, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf/Van der Vlies (26807, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (26807, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.