Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 43, pagina 3276-3277

Aan de orde zijn de stemmingen over dertien moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen Belastingherziening 2001, te weten:

- de motie-Reitsma c.s. over afvlakking van tarieven (26727, nr. 94);

- de motie-Bos/De Vries over arbitrage tussen box I en box III door particuliere verhuurders (26727, nr. 101);

- de motie-Bos c.s. over fiscale faciliteiten voor gehandicapten en chronisch zieken (26727, nr. 102);

- de motie-Bos/Reitsma over de inkomenspositie van vutters (26727, nr. 103);

- de motie-Bos c.s. over het verkrijgen van een verklaring of bewijs van het reizen per openbaar vervoer (26727, nr. 104);

- de motie-Giskes c.s. over de stimulering van milieuvriendelijk gedrag (26727, nr. 105);

- de motie-Giskes/De Vries over de oudedagsparaplu (26727, nr. 106);

- de motie-De Vries c.s. over het verschil in opbouw van een oudedagsvoorziening (26727, nr. 108);

- de motie-Vendrik c.s. over de ontwikkeling van de vermogensverhoudingen (26727, nr. 111);

- de motie-Vendrik c.s. over compensatie voor het afschaffen van de aftrek van werkelijke kosten (26727, nr. 112);

- de motie-Vendrik over studenten met een studieschuld (26727, nr. 113);

- de motie-Giskes c.s. over het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer door bezitters van een auto van de zaak (26727, nr. 122);

- de motie-Reitsma/Bos over de "kindernotitie" (26727, nr. 121).

(Zie vergadering van 27 januari 2000.)

In stemming komt de motie-Reitsma c.s. (26727, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos/De Vries (26727, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos c.s. (26727, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos/Reitsma (26727, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bos c.s. (26727, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (26727, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Giskes/De Vries (26727, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (26727, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (26727, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (26727, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik (26727, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Giskes c.s. (26727, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Reitsma/Bos (26727, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Reitsma (CDA):

Voorzitter! De fractie van het CDA wil geacht worden, voor de motie op stuk nr. 112 te hebben gestemd. Die hadden wij medeondertekend.

De voorzitter:

Die motie was verworpen en blijft verworpen.