Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-1998 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19981999-467-468".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 26200
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1998-10-06
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 468
Identifier h-tk-19981999-467-468
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 467-468
PS key HAN6623A11
Publicatiedatum 1998-10-13
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 467
Taal nl
Titel Stemmingen over acht moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen n.a.v. de Miljoenennota voor 1999 (26200), te weten: - motie-Balkenende over meevallers (26200, nr. 25); - motie-Balkenende over lastenverzwaringen en koopkrachtvermindering (26200, nr. 26); - motie-Balkenende over publiek-private samenwerking (26200, nr. 27); - motie-Crone c.s. over een maximale inzet voor ingrijpende maatregelen van het IMF en de Wereldbank (26200, nr. 28); - motie-Vendrik over het gebruik van meevallende inkomsten voor verdere verlaging van het tarief nieuwe eerste schijf (26200, nr. 29); - motie-Vendrik over verantwoord ondernemerschap en ethisch beleggen (26200, nr. 30); - motie-Marijnissen over ecotaks voor grootverbruikers (26200, nr. 31); - motie-Van Dijke over plafonnering van de kosten van opvang van asielzoekers ten laste van Ontwikkelingssamenwerking (26200, nr. 33)
Vergaderjaar 1998-1999