Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake het ontslag van twee plaatsvervangend griffiers (26232).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de voorstellen van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven