Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2012 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20122013-10-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32529
Behandeld dossier 32529;J
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2012-12-04
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 31
Identifier h-ek-20122013-10-5
Itemnummer 5
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-12-17
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 10
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 31
Subrubriek Stemming
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders) ( 32529 )
Uitgiftedatum 2012-12-04
Vergaderjaar 2012-2013