3 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011 ( 33240-IXB ).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de minister van Financiën decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven