Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 10, item 3

3 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011 ( 33240-IXB ).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de minister van Financiën decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.