1

Dinsdag 4 december 2012

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Van Beek, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Bruijn, Dupuis, Duthler, Elzinga, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Franken, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kok, Koole, Kox, Kuiper, De Lange, Van der Linden, Lokin-Sassen, Martens, Nagel, Noten, Popken, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Smaling, Sörensen, Van Strien, Strik, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Vliegenthart, Vlietstra, De Vries en De Vries-Leggedoor,

en de heer Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, mevrouw Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Hennis-Plasschaert, minister van Defensie, de heer Kamp, minister van Economische Zaken, de heer Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer Verdaas, staatssecretaris van Economische Zaken, en de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Van Dijk, wegens verblijf buitenslands in verband met verplichtingen voor de Raad van Europa;

Van Boxtel en Vos, wegens persoonlijke omstandigheden;

Meurs, wegens verblijf buitenslands;

Slagter-Roukema, wegens bezigheden elders

Linthorst en Thissen, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Wij wensen beide zieken een spoedig herstel toe.

Ingekomen en door mij aanvaard, zijn berichten van verhindering van de volgende bewindspersonen:

de heer Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, wegens deelname aan de halfjaarlijkse bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Brussel;

mevrouw Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wegens deelname aan de jaarlijkse ministeriële bijeenkomst van de OESO/DAC in Londen;

de heer Dijsselbloem, minister van Financiën, wegens deelname aan de Ecofin-Raad in Brussel;

mevrouw Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, wegens deelname aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Doha, Qatar;

mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wegens de gevolgen van een ongelukkige val;

mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu, wegens ziekte.

Wij wensen beide laatste bewindspersonen uiteraard een voorspoedig herstel toe.

Mevrouw Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer Van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zullen vanaf 15.30 uur de Eerste Kamer verlaten in verband met de begrotingsbehandeling aan de overzijde.

Naar boven