Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2012 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20112012-16-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen (31841); het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153) (32577); en andere wetsvoorstellen
Behandeld dossier 31841
Behandeld dossier 32577
Behandeld dossier 32721
Behandeld dossier 32811
Behandeld dossier 32830
Behandeld dossier 33000-A
Behandeld dossier 33000-B
Behandeld dossier 33000-C
Behandeld dossier 33000-F
Behandeld dossier 33000-I
Behandeld dossier 33000-IIA
Behandeld dossier 33000-IIB
Behandeld dossier 33000-III
Behandeld dossier 33000-IXA
Behandeld dossier 33000-IXB
Behandeld dossier 33000-VI
Behandeld dossier 33000-VII
Behandeld dossier 33000-VIII
Behandeld dossier 33000-X
Behandeld dossier 33000-XII
Behandeld dossier 33000-XV
Behandeld dossier 33000-XVI
Behandeld dossier 33090-A
Behandeld dossier 33090-B
Behandeld dossier 33090-C
Behandeld dossier 33090-F
Behandeld dossier 33090-G
Behandeld dossier 33090-I
Behandeld dossier 33090-IIA
Behandeld dossier 33090-IIB
Behandeld dossier 33090-III
Behandeld dossier 33090-IXA
Behandeld dossier 33090-VI
Behandeld dossier 33090-VII
Behandeld dossier 33090-VIII
Behandeld dossier 33090-X
Behandeld dossier 33090-XII
Behandeld dossier 33090-XIII
Behandeld dossier 33090-XV
Behandeld dossier 33090-XVI
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2012-01-24
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 7
Identifier h-ek-20112012-16-5
Itemnummer 5
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Economie | Transport
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-24
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 16
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 6
Subrubriek Behandeling
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen (31841); het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153) (32577); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de implementatie van richtlijn 2008/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 mei 2008 tot wijziging van de richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU L179) (Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens) (32721); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 (33000-I); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (33000-IIA); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs voor het jaar 2012 (33000-IIB); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012 (33000-III); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 (33000-VI); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012 (33000-VII); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (33000-VIII); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012 (33000-IXA); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (33000-IXB); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 (33000-X); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (33000-XII); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012 (33000-XV); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (33000-XVI); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (33000-A); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (33000-B); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012 (33000-C); het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 (33000-F); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-I); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IIA); het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (33090-IIB); en andere wetsvoorstellen
Uitgiftedatum 2012-01-24
Vergaderjaar 2011-2012