1

Dinsdag 24 januari 2012

Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Fred de Graaf

Tegenwoordig zijn 63 leden, te weten:

Backer, Barth, Beckers, Beuving, Van Bijsterveld, De Boer, Van Boxtel, Brinkman, Bröcker, Broekers-Knol, Dupuis, Duthler, Engels, Essers, Ester, Faber-van de Klashorst, Flierman, Frijters-Klijnen, Ganzevoort, Fred de Graaf, Machiel de Graaf, Thom de Graaf, Marcel de Graaff, De Grave, Hermans, Hoekstra, Holdijk, Ter Horst, Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Koole, Kuiper, De Lange, Linthorst, Lokin-Sassen, Martens, Meurs, Noten, Postema, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Van Rey, Reynaers, Ruers, Schaap, Scholten, Schouwenaar, Schrijver, Sent, Smaling, Sörensen, Van Strien, Swagerman, Sylvester, Terpstra, Thissen, Vliegenthart, Vlietstra en Vos,

en mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

alsmede mevrouw Koşer Kaya en de heer Blok.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

De Vries-Leggedoor en Van der Linden, wegens verblijf buitenslands;

Kox, Elzinga, De Vries, Van Dijk, Klever, Broekers-Knol, Franken en Strik, wegens verblijf buitenslands in verband met de vergadering van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa;

Popken, wegens ziekte;

Slagter-Roukema, wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven