3 Prioritaire selectie WP 2012

Aan de orde is de behandeling van:

  • - de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake prioritaire selectie uit het Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie (22112, FA).

De voorzitter:

Ik stel voor, in stemmen met de brief en de lijst van geselecteerde prioritaire dossiers uit het Werkprogramma 2012 van de Europese Commissie conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven