64 Stemmingen Najaarsnota 2019

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Najaarsnota 2019 (35350).

(Zie vergadering van 18 december 2019.)

De voorzitter:

Ik stel voor de Kamerstukken 35350, hoofdstukken IIA, IIB, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI en XVII en de fondsen A, C en J zonder stemming aan te nemen, onder de aantekening dat de PVV-fractie geacht wenst te worden tegen hoofdstuk XVII te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven