15 Stemmingen samenvoeging gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (33137).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven