Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-178-179".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29023
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-09-18
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 179
Identifier h-tk-20082009-178-179
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 178-179
PS key HAN8327A09
Publicatiedatum 2008-09-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 3
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 178
Taal nl
Titel Stemming over een motie, ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor transport van elektriciteit en gas, te weten de motie-Vendrik/Graus over het teruggeven van niet-redelijke winsten van netbedrijven (29023, nr. 62)
Vergaderjaar 2008-2009