Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20052006-5258-5259".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 29978
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-06-06
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5259
Identifier h-tk-20052006-5258-5259
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5258-5259
Pskey HAN8002A06
Publicatiedatum 2006-06-15
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 5258
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (29978)
Vergaderjaar 2005-2006