Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over woningcorporaties, te weten:

- de motie-Van Gent c.s. over normering van salarissen van bestuurders en toezichthouders (29453, nr. 43);

- de motie-Depla c.s. over het hanteren van een "nee, tenzijprincipe" bij fusies (29453, nr. 44);

- de motie-Gerkens/Depla over het geven van een aanwijzing bij te hoge bezoldiging (29453, nr. 45);

- de motie-Gerkens/Van Gent over melding en beoordeling van nevenfuncties (29453, nr. 46).

(Zie vergadering van 30 mei 2006.)

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (29453, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Depla c.s. (29453, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Dit zou kunnen betekenen: 75/75. Wij gaan daarom hoofdelijk stemmen.

Vóór stemmen de leden: Smeets, Smits, Straub, Stuurman, Tichelaar, Timmer, Timmermans, Tjon-A-Ten, Varela, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdaas, Vergeer, Klaas de Vries, Waalkens, Wagner, De Wit, Wolfsen, Albayrak, Arib, Van As, Azough, Bakker, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, Bos, Van den Brink, Bussemaker, Crone, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dubbelboer, Duyvendak, Eijsink, Fierens, Gerkens, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heemskerk, Hermans, Van Heteren, Huizinga-Heringa, Irrgang, Jungbluth, Kant, Karimi, Koenders, Koşer Kaya, Krähe, Kraneveldt, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Leerdam, Marijnissen, Meijer, Nawijn, Noorman-den Uyl, Özütok, Roefs, Rouvoet en Slob.

Tegen stemmen de leden: Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Sterk, Veenendaal, Verburg, Vietsch, Visser, Van der Vlies, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Weisglas, Van Winsen, Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Blok, Van Bochove, Brinkel, Buijs, Van de Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Van Egerschot, Eski, Ferrier, Van Fessem, Griffith, Van Haersma Buma, Haverkamp, Hessels, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker, Knops, Koomen, Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards, Van Lith, Luchtenveld, Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Nijs, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer, Rambocus, Van der Sande, Van Schijndel, Schippers en Schreijer-Pierik.

De voorzitter:

Ik constateer dat 68 leden zich voor en 68 leden zich tegen deze motie verklaren.

Aangezien de stemmen staken en de vergadering niet voltallig is, zal ingevolge het tweede lid van artikel 72 van het Reglement van Orde in een volgende vergadering een nieuwe stemming moeten plaatsvinden.

Ik stel voor, deze stemming volgende week dinsdag te doen houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Gerkens/Depla (29453, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens/Van Gent (29453, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven