Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-1997 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-19961997-6010-6011".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25227
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1997-05-29
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 6011
Identifier h-tk-19961997-6010-6011
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 6010-6011
Pskey HAN5978
Publicatiedatum 1997-05-29
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 6010
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (25227)
Vergaderjaar 1996-1997