Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-01-2009 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20082009-877-877-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31345
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-12-23
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 877
Identifier h-ek-20082009-877-877-1
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 877-877
Pskey HAN8381A06
Publicatiedatum 2009-01-27
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 17
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 877
Taal nl
Titel Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een Monumentenvergunning (31345), te weten de motie-Asscher c.s. over de verhoging van de subsidies aan de stadsherstellichamen met de vennootschapsbelastingheffing over die lichamen (31345, letter H)
Vergaderjaar 2008-2009