Aan de orde is de behandeling van:

het verslag over het verzoekschrift van M.H. te H. betreffende kwijtschelding belastingschuld in België (nr. LXXVII-A);

het verslag over het verzoekschrift van W.E. te B. betreffende fiscale aftrekbaarheid uitgaven wegens ziekte en toepassing hardheidsclausule (nr. LXXVIII-A).

Overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de verzoekschriften wordt besloten.

Naar boven