Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 59, item 17

17 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Vertrouwelijke bijlagen bij de geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 maart 2019 - 21501-02-1970

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke bijlagen bij de geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 11 en 12 maart 2019 - 21501-02-1970

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over REACH-registratiedossiers - 28089-121

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over REACH-registratiedossiers - 28089-121

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voordracht wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine - 29383-315

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voordracht wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging in verband met invoering E10-benzine - 29383-315

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het rapport Nationale ombudsman "Borg de zorg" - 29689-963

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het rapport Nationale ombudsman "Borg de zorg" - 29689-963

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht "Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen" - 29754-492

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over het bericht "Nederland onderzoekt terughalen vrouwelijke Syriëgangers en kinderen" - 29754-492

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 21 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen - 30872-226

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen - 30872-226

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Korte toelichting op het gesprek met Terre des Hommes over verschillende activiteiten van Terre des Hommes - 31015-163

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Korte toelichting op het gesprek met Terre des Hommes over verschillende activiteiten van Terre des Hommes - 31015-163

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de aankoop aandelen Air France-KLM - 31936-580

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de aankoop aandelen Air France-KLM - 31936-580

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag werkbezoek Griekenland 13 en 14 februari - 32317-544

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag werkbezoek Griekenland 13 en 14 februari - 32317-544

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie rapport Expertteam Eigenbouw - 32847-471

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie rapport Expertteam Eigenbouw - 32847-471

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording verzoek commissie n.a.v. de beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - 32861-44

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording verzoek commissie n.a.v. de beleidsdoorlichting artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - 32861-44

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek - 33578-61

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek - 33578-61

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17 (rtlnieuws.nl, 8 februari 2019) - 33997-133

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 februari 2019, over het bericht dat NCTV-baas Dick Schoof zich actief bemoeide met het onderzoek naar MH17 (rtlnieuws.nl, 8 februari 2019) - 33997-133

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht "Angstcultuur op het ministerie van Justitie en Veiligheid" van 8 februari jl. van het Algemeen Dagblad - 35000-VI-95

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het bericht "Angstcultuur op het ministerie van Justitie en Veiligheid" van 8 februari jl. van het Algemeen Dagblad - 35000-VI-95

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over resultaten flitspeiling en interviews sectoren "zomertijd-wintertijd" - 35066-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over resultaten flitspeiling en interviews sectoren "zomertijd-wintertijd" - 35066-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35148-3

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35148-3

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 04 maart 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van de rapporteurs over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (brexit) - 23987-320

Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 26 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.