Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 59, item 11

11 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik ga een aantal dertigledendebatten en debatten voorlezen die zijn ingetrokken. Dus het duurt wel even.

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor van de agenda af te voeren:

 • -het debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV;

 • -het debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte;

 • -het debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht;

 • -het dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra;

 • -het dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven;

 • -het debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg;

 • -het dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg;

 • -het debat over risicovloeren in gebouwen;

 • -het debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn;

 • -het debat over de registratie van criminele bendes;

 • -het dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland;

 • -het dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat de minister van Economische Zaken en Klimaat informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer;

 • -het dertigledendebat over Nederlanders die in armoede dreigen te raken door de oplopende energierekening;

 • -het dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit;

 • -het dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State;

 • -het dertigledendebat over het inburgeringsbeleid;

 • -het dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie;

 • -het dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken;

 • -het dertigledendebat over lekkages bij aardwarmteprojecten; ja, meneer Bosma, u moet ergens anders gaan zitten;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning;

 • -het dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat Nederland migranten van het schip Sea-Watch 3 opneemt;

 • -het debat over extremistisch geweld;

 • -het debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat de ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan €10 per maand stijgt;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht;

 • -het dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering;

 • -het dertigledendebat over het actieplan "Slim en duurzaam" van de luchtvaartsector;

 • -het dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets;

 • -het dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling;

 • -het dertigledendebat over de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitspraak in de Urgenda-zaak in 2015.

ik ga heel even water drinken.

 • -het dertigledendebat over een extra reductie van 9 megaton CO2;

 • -het debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert;

 • -het debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië;

 • -het dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terechtkunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk;

 • -het dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken; dat moet van de heer Van Raak zijn maar die komt weer in september terug;

 • -het dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn;

 • -het dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd;

 • -het dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Voorts stel ik op verzoek van de aanvragers voor het debat over vliegtuigmonteurs die zijn blootgesteld aan chroom-6 toe te voegen aan het debat over chroom-6.

Ik stel voor het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2019 aan de agenda van de Kamer toe te voegen en daarbij maximumspreektijden te hanteren van vier minuten per fractie.

Ik stel voor toestemming te verlenen aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het houden van een notaoverleg met stenografisch verslag:

 • -op maandag 27 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur over de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins inzake het nabestaandenpensioen, Kamerstuk 34996.

Op verzoek van de fractie van de SP benoem ik in de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat het lid Futselaar tot lid in plaats van het lid Alkaya en het lid Alkaya tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Futselaar.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor hun moties 35000-A-65 en 35000-A-62 opnieuw aan te houden.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda het VAO Vrachtwagenheffing, met als eerste spreker de heer Van Aalst namens de PVV.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

En nu geef ik het woord aan mevrouw Westerveld namens GroenLinks, die een debat gaat aanvragen.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter, ik doe toch een poging om de lijst weer wat aan te vullen!

Voorzitter. Jongeren belanden regelmatig in de gesloten jeugdzorg, en niet omdat de rechter dit een goed idee vindt, maar omdat er niet altijd een alternatief is. Dat blijkt uit een proefschrift van Maria de Jong. Ik vind dit zorgwekkend. We zouden graag een debat hierover willen hebben met de minister van VWS, maar voorafgaand aan het debat zouden we ook graag een uitgebreide brief willen hebben van de minister waarin hij ingaat op dit proefschrift en ook op het proefschrift van Sophie de Valk over repressie in de jeugdzorg.

De voorzitter:

Wie hierover? Mevrouw Tielen, VVD.

Mevrouw Tielen (VVD):

Allereerst complimenten aan mevrouw Westerveld voor de volhardendheid: er gaat geen week voorbij of ze vraagt een debat aan over de jeugdhulp. Het is belangrijk genoeg, maar er staat dus ook nog een aantal debatten op de planning. Dus ik zou mevrouw Westerveld willen vragen om dit onderwerp bij een van die geplande debatten en AO's te betrekken. Geen steun voor dit aparte debat.

De heer Raemakers (D66):

En er zijn ook twee AO's en commissiedebatten op 4 april en op 17 april die heel erg raken aan dit onderwerp. Dat moeten we dus zeker snel gaan bespreken. Geen steun voor deze aparte aanvraag.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Öztürk (DENK):

Steun, voorzitter.

De heer Peters (CDA):

Van mij geen steun, voorzitter.

De heer Hijink (SP):

Voor de SP is dit een enorm belangrijk onderwerp, maar ik ben het ook wel eens met de mensen die zeggen dat er nog een hele reeks debatten aankomt. Dus ik zou ook willen voorstellen het daarbij te betrekken.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Bij dat laatste sluit ik me aan. Geen steun.

De voorzitter:

Oké, dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mevrouw Westerveld?

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ik hoor wat de Kamer zegt. Ik vind het jammer, want de proefschriften hebben nogal wat conclusies. Ik zou dan ieder geval de minister willen vragen of hij wil reageren op die twee onderzoeken die ik net noemde.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de heer De Groot.

De heer De Groot (D66):

Voorzitter. Van mevrouw Westerveld gaan we naar het plaatsje Westerveld. Vanochtend was er in Trouw een artikel over de lelieteelt daar. En Westerveld kwam in 2013 al in het nieuws vanwege het gebruik van metam-natrium. Dat is in heel Europa verboden, behalve in Nederland. Maar de bewoners daar maken zich zodanig veel zorgen over hun gezondheid, dat zij zelf zijn nagegaan hoeveel bestrijdingsmiddelen er eigenlijk in hun tuintjes neerdwarrelen. Dat zijn er enkele tientallen, ook in de omliggende natuurgebieden.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat?

De heer De Groot (D66):

Dat lijkt mij voldoende aanleiding om daar een debat over te voeren, zeker ook gelet op de gezondheidsklachten en de zorgen van de mensen daar.

De heer Von Martels (CDA):

Je zou toch denken dat de heer De Groot weet hoe het hier werkt. Als een debataanvraag wordt gehonoreerd, wordt er pas over een jaar over gesproken. Ik zou dus voorstellen om dit te bespreken tijdens het AO Gewasbescherming in april.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Ik vind dit wel een schokkend bericht. Het zijn niet enkele tientallen, maar maar liefst 57 gifsoorten. Ik heb er inmiddels schriftelijke vragen over gesteld. Steun voor dit debatverzoek.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter. Als mensen zorgen hebben, is het goed om daarnaar te kijken en daarover met elkaar te spreken, maar voordat ik dat kan, zou ik graag een uitgebreide brief willen hebben van de minister, waarin zij ook ingaat op eigen onderzoek dat al dan niet gedaan is of dat ingezet wordt. Ik zou me kunnen voorstellen dat we de vragen via de commissie inventariseren. Ik zal bij de procedurevergadering het voorstel doen om die vragen te inventariseren, want dat is de route die de Voorzitter graag voor zich ziet.

De voorzitter:

Prima.

De heer Renkema (GroenLinks):

Het is een initiatief van burgers met schokkende conclusies, dus absoluut steun voor dit debat.

De heer Hijink (SP):

Steun voor het debat.

De heer Öztürk (DENK):

Een coalitiewoordvoerder zou zeggen: eerst een brief en daarna zo snel mogelijk in een AO bespreken.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun voor dit debat.

De heer De Groot (D66):

Ik zie nog geen reactie van de PVV, maar ik zie dat die er ook niet komt.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid.

De heer De Groot (D66):

Wel genoeg steun voor een dertigledendebat. Ik zou dat toch willen laten noteren, dan heeft u straks weer iets te doen.

De voorzitter:

Nou, ik heb altijd iets te doen met jullie. Daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken. Als dat de reden is, zou ik zeggen: afvoeren.

De heer De Groot (D66):

Ik zou wel graag een brief van de minister hierover krijgen en voor het AO hierover in de commissie inderdaad de vragen willen inventariseren.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het eind van de regeling van werkzaamheden gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Martin Bosma