7 Stemming motie EU-informatievoorziening en transparantie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO EU-informatievoorziening en transparantie,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt c.s. over democratische controle en transparantie bij Europese besluitvormingsprocessen (22112, nr. 2774).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (22112, nr. 2774).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven