6 Stemmingen moties Telecomraad 1 maart 2019

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Telecomraad van 1 maart 2019,

te weten:

  • -de motie-Van den Berg c.s. over een gecoördineerde aanpak van de integriteit van 5G-netwerken (21501-33, nr. 747);

  • -de motie-Van den Berg/Wörsdörfer over een onderzoek naar de ongewenste effecten van algoritmes (21501-33, nr. 748).

(Zie vergadering van 20 februari 2019.)

In stemming komt de motie-Van den Berg c.s. (21501-33, nr. 747).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Wörsdörfer (21501-33, nr. 748).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven