18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 februari 2019 te Brussel - 21501-07-1579

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 11 en 12 februari 2019 te Brussel - 21501-07-1579

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 1 maart 2019 (Kamerstuk 21501-33-742) - 21501-33-746

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 1 maart 2019 (Kamerstuk 21501-33-742) - 21501-33-746

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Europese voorstellen over vrije en eerlijke Europese verkiezingen - 22112-2773

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Europese voorstellen over vrije en eerlijke Europese verkiezingen - 22112-2773

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving naar het kortetermijneffect van een no-dealbrexit op het concurrentievermogen van bedrijfstakken in Nederlandse provincies - 23987-318

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving naar het kortetermijneffect van een no-dealbrexit op het concurrentievermogen van bedrijfstakken in Nederlandse provincies - 23987-318

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitief BIT-advies programma "Vernieuwd Praeventis" - 26643-593

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitief BIT-advies programma "Vernieuwd Praeventis" - 26643-593

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht: "Wijkteams maken zorg duurder" en het artikel: "Inzet van wijkteams is goede stap voor de zorg, maar heeft wel verschillende aanpassingen nodig" - 29538-288

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht: "Wijkteams maken zorg duurder" en het artikel: "Inzet van wijkteams is goede stap voor de zorg, maar heeft wel verschillende aanpassingen nodig" - 29538-288

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorwaardelijke toelating van CardioMEMS en aanwijzing van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) toegevoegd aan primaire debulking bij patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating - 29689-961

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorwaardelijke toelating van CardioMEMS en aanwijzing van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) toegevoegd aan primaire debulking bij patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating - 29689-961

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld "Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen" - 31015-161

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie onderzoek Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld "Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen" - 31015-161

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over de uitstaande maar niet geïnde belastingschuld in miljarden euro's - 31066-457

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over de uitstaande maar niet geïnde belastingschuld in miljarden euro's - 31066-457

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Medezeggenschap in het funderend onderwijs - 31293-433

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Medezeggenschap in het funderend onderwijs - 31293-433

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 04 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie over de rapporten "Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU" van de Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement en het rapport "Corporate Tax Statistics" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - 31369-14

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie over de rapporten "Effective Tax Rates of Multinational Enterprises in the EU" van de Groenen/Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement en het rapport "Corporate Tax Statistics" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - 31369-14

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de petitie "Onsje minder vleesreclame alstublieft" van de Stichting Even Geen Vlees - 31532-221

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de petitie "Onsje minder vleesreclame alstublieft" van de Stichting Even Geen Vlees - 31532-221

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen - 31793-185

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten VN-klimaattop COP24 in Katowice, Polen - 31793-185

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Bisschop, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over het bericht "Veel meer Nederlandse vissers dreigen pulsvisvergunning te verliezen" - 32201-95

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Bisschop, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 februari 2019, over het bericht "Veel meer Nederlandse vissers dreigen pulsvisvergunning te verliezen" - 32201-95

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapporten Universiteit Utrecht en OECD over sociaal ondernemen - 32637-354

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapporten Universiteit Utrecht en OECD over sociaal ondernemen - 32637-354

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenstand veranderopgave inburgering - 32824-245

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tussenstand veranderopgave inburgering - 32824-245

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke afspraken versterkingsaanpak - 33529-581

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke afspraken versterkingsaanpak - 33529-581

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen gedaan tijdens AO Mijnbouw van 7 februari 2019 - 33529-582

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen gedaan tijdens AO Mijnbouw van 7 februari 2019 - 33529-582

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 20 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Bureau ICT-toetsing inleenadministratie en quotumheffing - 34352-161

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies Bureau ICT-toetsing inleenadministratie en quotumheffing - 34352-161

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 15 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake overall rapportage sociaal domein 2017 - 34477-55

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake overall rapportage sociaal domein 2017 - 34477-55

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zicht op thuiszorgorganisaties - 34767-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zicht op thuiszorgorganisaties - 34767-12

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afbakening verkenning naar informele scholing in Nederland - 35000-XV-87

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afbakening verkenning naar informele scholing in Nederland - 35000-XV-87

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht "Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland" - 35000-XV-88

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018, over het bericht "Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland" - 35000-XV-88

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 13 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie - 35000-XV-89

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie - 35000-XV-89

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkagenda chroom-6 - 35000-XVI-120

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkagenda chroom-6 - 35000-XVI-120

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen gedaan tijdens het debat over de Wet verbod pelsdierhouderij op 13 februari 2019 - 35006-12

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen gedaan tijdens het debat over de Wet verbod pelsdierhouderij op 13 februari 2019 - 35006-12

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over ambtshalve toekenning kindgebonden budget (Kamerstuk 35010-6) - 35010-7

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over ambtshalve toekenning kindgebonden budget (Kamerstuk 35010-6) - 35010-7

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 19 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief Kamer:

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Raad van State van het Koninkrijk inzake het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen - 35099-(R2114)-6

Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 14 februari 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven