9 Stemmingen moties Autogerelateerde belastingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Autogerelateerde belastingen,

te weten:

  • -de motie-Laçin/Nijboer over schrappen van de voorgenomen aanschafsubsidie voor elektrische auto’s (32800, nr. 50);

  • -de motie-Laçin over de benzine- en dieselrijder niet op laten draaien voor de aanschafsubsidie voor nieuwe elektrische auto’s (32800, nr. 51);

  • -de motie-Laçin over een gebalanceerd pakket van stimulering en dekking (32800, nr. 52);

  • -de motie-Nijboer over voorstellen om de fiscale stimulering van elektrische auto’s aan te passen (32800, nr. 53);

  • -de motie-Edgar Mulder c.s. over stoppen met het nieuwe fiscale systeem voor vergroening van het wagenpark (32800, nr. 54);

  • -de motie-Omtzigt/Lodders over een nadere analyse van de Algemene Rekenkamer van de doelmatigheid van stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s (32800, nr. 55).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Laçin stel ik voor zijn moties (32800, nrs. 51 en 52) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Laçin/Nijboer (32800, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer (32800, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Edgar Mulder c.s. (32800, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Lodders (32800, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Nu mijn twee moties zijn aangenomen, zou ik van u een reactie willen ontvangen. De motie op stuk nr. 2774 (22112) over transparantie vraagt een advies aan de Venetiëcommissie, een orgaan van de Raad van Europa. Dat hebben we nog nooit gedaan. Ik zou u dus willen vragen om aan de Kamer te berichten op welke wijze u als Voorzitter in contact treedt met de Venetiëcommissie en om ons terug te koppelen hoe we dat zouden kunnen doen.

Mevrouw Arib (PvdA):

Is goed.

De heer Omtzigt (CDA):

Hetzelfde geldt voor de motie op stuk nr. 55 (32800) over de Algemene Rekenkamer, want we doen het niet via de regering, maar direct.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Omtzigt. Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering naar mezelf doorgeleiden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven