13 Mogelijk verbod pulsvisserij

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij,

te weten:

  • -de motie-Wassenberg over het afkeuren van de handelwijze (32201, nr. 98);

  • -de motie-Baudet over aftreden van de minister als de Europese Unie toch tot een verbod op pulsvisserij komt (32201, nr. 107);

  • -de motie-Madlener/Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (32201, nr. 102).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij.

In stemming komt de motie-Wassenberg (32201, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener/Wilders (32201, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (32201, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 15.26 uur tot 15.40 uur geschorst.

Voorzitter: Buitenweg

Naar boven