Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 21, item 9

9 Stemming motie Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018,

te weten:

  • -de motie-Maeijer c.s. over niet afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op gebied van belastingheffing en sociaal beleid (21501-02, nr. 1920).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Maeijer c.s. (21501-02, nr. 1920).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.