Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 21, item 8

8 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Aan de orde zijn de stemmingen. Voordat we gaan stemmen geef ik mevrouw Leijten het woord. Mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. We dachten dat we op tijd hadden doorgegeven dat we de moties op de stukken nrs. 1918 en 1919 aan wilden houden, maar we waren te laat. Vandaar dat ik het hier aangeef.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor haar moties (21501-02, nrs. 1918 en 1919) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan gaan we dus over één motie stemmen.