Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 68, item 13

13 Stemmingen moties Staat van de Europese Unie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie 2018,

te weten:

  • -de motie-Maeijer over het opzeggen van het EU-lidmaatschap (22112, nr. 2510);

  • -de motie-Omtzigt over de Magnitskiwet (22112, nr. 2511);

  • -de motie-Van Ojik over een effectief Europees klimaatbeleid (22112, nr. 2512);

  • -de motie-Van Ojik/Asscher over het belasten van digitale activiteiten (22112, nr. 2513);

  • -de motie-Asscher c.s. over de nieuwe handelsverdragen met het VK (22112, nr. 2515);

  • -de motie-Asscher/Van Ojik over belastbaarheid van internetgiganten (22112, nr. 2516);

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over een peerreview voor rechtsstatelijkheid binnen de EU (22112, nr. 2517);

  • -de motie-Van Raan/Ouwehand over een einde maken aan het exporteren van levende dieren naar landen buiten de EU (22112, nr. 2518);

  • -de motie-Bisschop over het politieke karakter van de Europese Commissie (22112, nr. 2520).

(Zie notaoverleg van 26 maart 2018.)

De voorzitter:

De motie-Omtzigt (22112, nr. 2511) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Omtzigt, Sjoerdsma, Van Helvert en Voordewind, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Magnitskiwet persoonsgerichte sancties oplegt aan buitenlanders die schuldig worden geacht aan grove mensenrechtenschendingen en grootschalige corruptie;

constaterende dat deze persoonsgerichte sancties kunnen bestaan uit reisverboden en het bevriezen van tegoeden;

overwegende dat een dergelijke wet wereldwijde reikwijdte zou moeten hebben;

overwegende dat wetten met dergelijke strekking zijn aangenomen in de VS, Canada, het VK, Estland, Letland en Litouwen;

verzoekt de regering te onderzoeken of er in de Europese Unie voldoende draagvlak is voor zulke maatregelen op EU-niveau;

verzoekt de regering tevens, indien er in de EU onvoldoende draagvlak is, wetgeving in Nederland voor te bereiden;

verzoekt de regering voorts de Kamer binnen vijf maanden te informeren over de genomen stappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2529, was nr. 2511 (22112).

De voorzitter:

De motie-Asscher c.s. (22112, nr. 2515) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het echte onderhandelen over de brexit nu pas begint;

constaterende dat handelsverdragen alleen werken als iedereen ervan profiteert;

verzoekt de regering niet in te stemmen met nieuwe handelsverdragen met het VK als deze de positie van werknemers aantasten, de standaarden voor milieu, gezondheid en arbeid verslechteren en geen harde afspraken bevatten om belastingontwijking tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 2530, was nr. 2515 (22112).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Maeijer (22112, nr. 2510).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (22112, nr. 2529, was nr. 2511).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ojik (22112, nr. 2512).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Asscher (22112, nr. 2513).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Asscher c.s. (22112, nr. 2530, was nr. 2515).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Asscher/Van Ojik (22112, nr. 2516).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (22112, nr. 2517).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Ouwehand (22112, nr. 2518).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop (22112, nr. 2520).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.