9 Stemming motie EU-Defensieraad

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO EU-Defensieraad,

te weten:

  • -de motie-Karabulut over geen notificatie van PESCO (21501-28, nr. 165).

(Zie vergadering van 7 november 2017.)

In stemming komt de motie-Karabulut (21501-28, nr. 165).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven