2 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Madlener en Markuszower.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven