13 Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken,

te weten:

  • -de motie-De Roon/Popken over de Raad en Hoge Vertegenwoordiger kenbaar maken dat Nederland niet zal deelnemen aan PESCO (21501-02, nr. 1787);

  • -de motie-De Roon/Popken over geen deelname van Turkije aan PESCO-projecten (21501-02, nr. 1788).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Roon/Popken (21501-02, nr. 1787).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon/Popken (21501-02, nr. 1788).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven