5 Stemming Uitstel voortzetting Algemene Financiële Beschouwingen

Aan de orde is de stemming over het voorstel van de heer Tony van Dijck (PVV) om de Algemene Financiële Beschouwingen pas voort te zetten nadat de gevraagde brief over de dividendbelasting is ontvangen.

De voorzitter:

Wij gaan hoofdelijk stemmen over het voorstel van de heer Tony van Dijck van de PVV om de Algemene Financiële Beschouwingen pas voort te zetten nadat de gevraagde brief over de dividendbelasting is ontvangen.

De heer Snels (GroenLinks):

In die brief komt te staan welke bedrijven wanneer gelobbyd hebben voor de afschaffing van de dividendbelasting. Maar wij willen graag als bijlage de memo's van het ministerie van Financiën over het onderwerp dividendbelasting, want we hebben wel het hele formatiedossier geopenbaard gekregen, maar niet de memo's van Financiën. Die zouden wij graag willen ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. We gaan nu stemmen.

In stemming komt het voorstel van de heer Tony van Dijck (PVV).

Vóór stemmen de leden: Tony van Dijck, Gijs van Dijk, Dijksma, Diks, Ellemeet, Futselaar, De Graaf, Grashoff, Helder, Hijink, Van den Hul, De Jong, Karabulut, Van Kent, Klaver, Kops, Krol, Laçin, Van der Lee, Leijten, Maeijer, Marijnissen, Moorlag, Edgar Mulder, Nijboer, Van Nispen, Van Ojik, Özdil, Öztürk, Ploumen, Popken, Van Raak, Van Raan, Roemer, Van Rooijen, De Roon, Snels, Thieme, Voortman, Wassenberg, Westerveld, Wilders, Van Aalst, Agema, Arib, Asscher, Azarkan, Baudet, Beckerman, Martin Bosma en Van Brenk.

Tegen stemmen de leden: Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Van Dam, Diertens, Dijkgraaf, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Geluk-Poortvliet, Geurts, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Hennis-Plasschaert, Hermans, Jetten, Koerhuis, Koopmans, Kuik, De Lange, Van der Linde, Lodders, Von Martels, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Paternotte, Pechtold, Peters, Raemakers, Rog, Ronnes, Arno Rutte, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Sneller, Van der Staaij, Tellegen, Tielen, Van Toorenburg, Verhoeven, Voordewind, Aukje de Vries, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Amhaouch, Azmani, Becker, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Den Boer, Van den Bosch, Bosman en Bouali.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 51 tegen 73 stemmen is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven