18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak adreskwaliteit - 17050-540

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 08 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse inzet Top Oostelijk Partnerschap in Brussel 24 november 2017 - 21501-20-1261

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 06 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de verzoeken van de leden Van der Lee, Leijten en Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 7 november 2017, over de Paradise Papers en de aanpak van belastingontwijking, over de rulingpraktijk en over de stand van zaken ten aanzien van het register van rulings - 25087-180

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 08 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - 25422-208

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Keuzegedrag van verzekerden en het komende overstapseizoen - 29689-875

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 07 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 oktober 2017, over verlenging van het kolencontract met 25 jaar waardoor Rotterdam tot minimaal 2043 de grootste steenkoolhaven van Europa blijft - 30196-560

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 07 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34775-V-9

minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra - 03 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 4 november 2017 over de gedetineerde Robert M. - 34775-VI-11

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 04 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging diverse subsidieregelingen minister van BZK per 1 januari 2018 - 34775-VII-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 07 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2018 op 30 oktober 2017 - 34785-15

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 02 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 oktober 2017, over de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling - 34788-8

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 02 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Verslag van de Jaarlijkse zitting 2017 - 19291-56

Tweede Kamerlid, J.H. ten Broeke (VVD) - 08 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro - 34387-6

vicepresident van de Raad van State, J.P.H. Donner - 07 november 2017

Rondgezonden en gepubliceerd.

Een brief van de heer R. Meijerink getiteld: "Besluit beperkingengebied buitenlandse luchthaven Geilenkirchen".

Deze brief is ter inzage gelegd voor alle leden op de Griffie plenair.

Naar boven