12 Stemming motie Landbouw- en Visserijraad d.d. 6 en 7 november 2017

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad d.d. 6 en 7 november 2017,

te weten:

  • -de motie-Dijkgraaf over een gelijk speelveld van landbouwsectoren (21501-32, nr. 1064).

(Zie vergadering van 2 november 2017.)

De voorzitter:

De motie-Dijkgraaf (21501-32, nr. 1064) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dijkgraaf en Moorlag. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1065, was nr. 1064 (21501-32).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Moorlag (21501-32, nr. 1065, was nr. 1064).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven