7 Stemming Uitstel behandeling blok dividendbelasting

Aan de orde is de stemming over het voorstel van de heer Van Rooijen (50PLUS) om het blok dividendbelasting pas te behandelen in aanwezigheid van de minister-president.

De voorzitter:

We gaan hoofdelijk stemmen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik toch even rondkijken of er iemand is die hierna nóg een hoofdelijke stemming wil, want dan kunnen we het in één keer doen. Dat is niet het geval. Dan gaan we nu hoofdelijk stemmen.

In stemming komt het voorstel van de heer Van Rooijen (50PLUS).

Vóór stemmen de leden: Arissen, Azarkan, Baudet, Martin Bosma, Van Brenk, Tony van Dijck, De Graaf, Helder, De Jong, Kops, Krol, Maeijer, Edgar Mulder, Öztürk, Popken, Van Raan, Van Rooijen, De Roon, Thieme, Wassenberg, Wilders, Van Aalst en Agema.

Tegen stemmen de leden: Amhaouch, Arib, Asscher, Azmani, Becker, Beckerman, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Ten Broeke, Bruins, Bruins Slot, Van Dam, Diertens, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dijksma, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Geurts, Grashoff, De Groot, Groothuizen, Van Haersma Buma, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Hennis-Plasschaert, Hermans, Hijink, Van den Hul, Jetten, Karabulut, Van Kent, Klaver, Koerhuis, Kooiman, Koopmans, Kuik, Laçin, De Lange, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Lodders, Marijnissen, Von Martels, Middendorp, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Van Ojik, Omtzigt, Van Oosten, Özdil, Özütok, Paternotte, Peters, Ploumen, Van Raak, Raemakers, Roemer, Rog, Ronnes, Arno Rutte, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Sneller, Snels, Van der Staaij, Tellegen, Tielen, Van Toorenburg, Verhoeven, Voordewind, Voortman, Aukje de Vries, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius en Ziengs.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 23 tegen 104 stemmen is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven