11 Stemmingen moties RBZ/Handel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO RBZ/Handel,

te weten:

  • -de motie-Diks/Ouwehand over een lager quotum rundvlees uit de Mercosur-landen (21501-02, nr. 1785);

  • -de motie-Hijink over actief inspannen voor een bindend VN-verdrag (21501-02, nr. 1786).

(Zie vergadering van 8 november 2017.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Hijink stel ik voor zijn motie (21501-02, nr. 1786) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Diks/Ouwehand (21501-02, nr. 1785).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven