Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 55, item 17

17 Stemmingen Regels Zvw-pgb

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233). 

(Zie vergadering van 9 februari 2016.) 

De voorzitter:

Mevrouw Voortman heeft verzocht om een hoofdelijke stemming over haar gewijzigde amendement op stuk nr. 40. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De bedoeling bij een stemverklaring is dat u toelicht waarom u stemt zoals u stemt en niet aan een nieuwe termijn begint. Het woord is aan mevrouw Leijten van de SP. 

Ik drukte per ongeluk op de knop voor vak-K. Dat is natuurlijk prematuur. 

Mevrouw Leijten (SP):

Dat kan altijd nog komen. 

Voorzitter. De afgelopen twee weken hebben we gedebatteerd over het wetsvoorstel dat het pgb moet verankeren in de Zorgverzekeringswet. De SP zal voor dat wetsvoorstel stemmen. Het debat ging voornamelijk over de vraag of het noodzakelijk is om toelatingscriteria op te stellen die voor alle zorgverzekeraars hetzelfde zijn. Dat debat was uitgebreid en fel. Wij vinden dat het noodzakelijk is en zullen daarom voor alle amendementen stemmen op dit terrein. Maar dat verklaart ook dat als alle betere amendementen worden aangenomen, wij voor het afgezwakte amendement van de coalitie zullen stemmen. 

Tot slot, er ligt een voorstel in het amendement op stuk nr. 30 van D66. Daar zullen wij tegen stemmen. Het gaat ons te ver om wettelijk op te nemen dat een wijkverpleegkundige altijd moet aangeven dat iemand de keus heeft tussen een persoonsgebonden budget of zorg in natura. De wijkverpleegkundige moet vooral bekijken welke zorg nodig is. 

In stemming komt het amendement-Bruins Slot (stuk nr. 24, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Voortman (stuk nr. 40, I). 

Vóór stemmen de leden: Voortman, Wassenberg, Van Weyenberg, Wilders, Agema, Amhaouch, Bashir, Belhaj, Bergkamp, Bisschop, Van Bommel, Bosma, Bruins, Bruins Slot, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Fritsma, Van Gerven, Gesthuizen, Geurts, De Graaf, Grashoff, Graus, Van Haersma Buma, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Karabulut, Keijzer, Klaver, Klever, Knops, Kooiman, Koser Kaya, Krol, Kuzu, Leijten, Madlener, Van Meenen, Merkies, Agnes Mulder, Van Nispen, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Roemer, Rog, Ronnes, De Roon, Schouten, Segers, Siderius, Sjoerdsma, Van der Staaij, Swinkels, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven en Voordewind. 

Tegen stemmen de leden: Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Van Ark, Azmani, Berckmoes-Duindam, De Boer, Bontes, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Otwin van Dijk, Remco Dijkstra, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Groot, Günal-Gezer, Harbers, Rudmer Heerema, Hoogland, Houwers, Jacobi, Jadnanansing, Kerstens, Van Klaveren, Klein, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, De Liefde, Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Oosenbrug, Van Oosten, Potters, Recourt, Rutte, Samsom, Schut-Welkzijn, Servaes, Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Veen, Veldman, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet en Volp. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met 65 tegen 78 stemmen is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 40 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Bergkamp (stuk nr. 25, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Bruins Slot/Bergkamp (stuk nr. 32, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 32 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bergkamp (stuk nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Bergkamp/Van der Staaij (stuk nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dik-Faber/Otwin van Dijk (stuk nr. 63). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Agema (stuk nr. 34, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Houwers, de ChristenUnie en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 34 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van der Staaij/Voortman (stuk nr. 37, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 37 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van der Staaij/Voortman (stuk nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde subamendement-Bergkamp/Dik-Faber (stuk nr. 62). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit gewijzigde subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Potter/Otwin van Dijk (stuk nr. 41, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 41 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. U noemde ons zo mooi de SGP. Daar zullen ze bij de SGP heel blij mee zijn, maar bij ons is dat niet zo. De SP was voor. 

De voorzitter:

Dat moet de SP zijn. Wij zullen dit verwerken. Ik zal proberen het niet nogmaals verkeerd te doen. 

De voorzitter:

Excuus. Het moest de SP zijn. Het zal zo worden weergegeven in de Handelingen. Ik zal proberen om het niet nogmaals verkeerd te doen. 

In stemming komt het amendement-Leijten (stuk nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het subamendement-Bergkamp (stuk nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Voortman/Dik-Faber (stuk nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Bergkamp (stuk nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Leijten (stuk nr. 39). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber/Voortman (stuk nr. 17) tot het invoegen van een artikel IA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks heeft zich ingezet voor rechtszekerheid voor budgethouders door toegangscriteria nu op te nemen in de wet. Wij willen dat iedereen, ongeacht de zwaarte van de zorgvraag en de wet op grond waarvan men zorg krijgt, evenveel eigen regie over zijn zorg kan voeren en dat het daarbij niet uitmaakt bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. Helaas hebben de amendementen waarmee die rechtszekerheid gegarandeerd kon worden, het niet gehaald. Toch zullen wij wel voor het wetsvoorstel stemmen omdat hiermee, zij het mager, het persoonsgebonden budget eindelijk in de Zorgverzekeringswet verankerd wordt. GroenLinks zal de uitvoering daarvan en de toegang voor budgethouders zeer kritisch volgen. 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Voorzitter. Het CDA is voorstander van een wettelijke vastlegging van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet. Het CDA had graag gezien dat er heldere toegangscriteria voor het persoonsgebonden budget in de wet zouden zijn vastgelegd. Daarom heeft de CDA-fractie de amendementen op de stukken nrs. 24, 40 en 25 gesteund. Deze amendementen zijn een daadwerkelijke verbetering van de toegangscriteria voor het persoonsgebonden budget en versterken de positie van de budgethouder ten opzichte van de zorgverzekeraar. Helaas zijn deze amendementen verworpen. 

Het CDA maakt zich er zorgen over dat de problemen van het afgelopen jaar, zoals de planbaarheid met betrekking tot de toewijzing van een persoonsgebonden budget, in stand blijven. Het amendement op stuk nr. 41 laat veel onduidelijkheid over wat er in de toekomst precies voor budgethouders via een Algemene Maatregel van Bestuur zal worden geregeld en of er überhaupt een Algemene Maatregel van Bestuur komt. Het is niet de oplossing die het CDA voor de budgethouders wenst. De CDA-fractie heeft echter voor dit amendement gestemd omdat dit in ieder geval een zeer minimale verbetering is. De CDA-fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen. 

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Vandaag wordt het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet verankerd. Met het verankeren van het Zorgverzekeringswet-pgb wordt het voor budgethouders mogelijk om zelf hun zorg in te kopen en zelf de regie te houden op het moment dat ze ziek zijn. Daarom is het voor hen ook een belangrijke dag. De ChristenUnie staat voor een toegankelijk, flexibel en toereikend pgb, ook in de Zorgverzekeringswet. 

Na een jaar praktijkervaring weten we dat het beter moet en dat zorgverzekeraars hard aan de slag moeten. Er zijn veel amendementen ingediend om het wetsvoorstel te verbeteren. Veel van deze amendementen hebben wij gesteund, maar hebben het niet gehaald. Het is niet gelukt om wettelijk te verankeren dat de toegangscriteria voor het pgb in de Zorgverzekeringswet gelijkgetrokken worden met die in de Wet langdurige zorg. Wel ligt er een minimaal amendement met een voorstel voor een AMvB. Dat amendement hebben wij toch gesteund. 

Een amendement van mijn fractie en van D66 om te regelen dat de AMvB er voor de zomer komt, is door de Kamer aangenomen. We zullen het debat met elkaar hierover dus vervolgen. Alles afwegende zal mijn fractie voor het wetsvoorstel stemmen. 

Mevrouw Bergkamp (D66):

Voorzitter. Het begon allemaal met een motie van D66, GroenLinks en de ChristenUnie in 2013 om de bouwstenen te leveren voor een verankering van het pgb in de Zorgverzekeringwet. Vandaag zijn de stemmingen over de wettelijke verankering. Het debat ging veel over het wettelijk verankeren van de toegangscriteria. Zoals we net hebben gezien, zijn alle amendementen van de oppositie daarover echter gesneuveld. Dat is jammer, want dat had de mensen vandaag zekerheid kunnen geven. Het is ook de enige reden geweest dat mijn fractie voor het amendement op stuk nr. 41 van de coalitie heeft gestemd, want iets is beter dan niets. 

Dat geldt ook voor het wetsvoorstel. We zijn blij dat er een wettelijke verankering is, maar het had veel beter gekund. D66 zal het vervolgproces nauwgezet volgen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bergkamp (stuk nr. 30), het gewijzigde amendement-Dik-Faber/Otwin van Dijk (stuk nr. 63), het gewijzigde amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 18), het amendement-Leijten (stuk nr. 36), het gewijzigde amendement-Van der Staaij/Voortman (stuk nr. 14), het gewijzigde subamendement-Bergkamp/Dik-Faber (stuk nr. 62), de amendementen-Potter/Otwin van Dijk (stuk nrs. 41, I en II), het amendement-Voortman/Dik-Faber (stuk nr. 7), het amendement-Bergkamp (stuk nr. 19) en het amendement-Dik-Faber/Voortman (stuk nr. 17) tot het invoegen van een artikel IA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat het is aangenomen.