Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 55, item 10

10 Stemmingen Wijziging Politiewet 2012

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (34129). 

(Zie wetgevingsoverleg van 8 februari 2016.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Tellegen c.s. (stuk nr. 13, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Tellegen c.s. (stuk nrs. 13, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.