Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 103, item 19

19 Stemming motie Omgevingswet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet, 

te weten: 

  • -de motie-Albert de Vries over de bepalingen over grondexploitatie (33962, nr. 121). 

(Zie vergadering van 24 juni 2015.) 

De voorzitter:

De fractie van de PvdA heeft verzocht om eerst te stemmen over deze motie op stuk nr. 121 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel en de overige moties. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries (33962, nr. 121). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.