Publicaties over dossier 33962

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 6 maart 2017, houdende wijziging van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (vergunning aanleg boorgat)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2017 Staatsblad 2017, 114 Ministerie van Economische Zaken
 3. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2016 Staatscourant 2016, 43501 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in verband met enige technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2016 Staatscourant 2016, 29027 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. AMvB Download icon Open als PDF

  Besluit van 18 mei 2016 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (grote rivieren, elektriciteitsvoorzieningen, ecologische hoofdstructuur, IJsselmeergebied en enige technische wijzigingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2016 Staatsblad 2016, 202 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2016 Staatscourant 2016, 23043 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Omgevingswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2016 Staatsblad 2016, 156 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/52/EU

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-04-2016 Staatscourant 2016, 13587 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-04-2016 2015-2016 nr. 24, item 4 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-03-2016 2015-2016 nr. 23, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal