3 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag over burgerinitiatief Nieuwe bevoegdheden aan EU niet zonder referendum ( 33417, nr. 29 );

  • - verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven ( 33417, nrs. 25 tot en met 28 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven