33 417 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 25 VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN C. P. TE U.2 BETREFFENDE EEN KLACHT OVER DE BELASTINGDIENST

Vastgesteld 16 mei 2013

Klacht

Verzoeker beklaagt zich over de wijze waarop hij door een Unitmanager Dienstverlening van een belastingdiensteenheid is behandeld.

Naar aanleiding van deze klacht heeft de staatssecretaris van Financiën inlichtingen verstrekt aan de commissie.

Feiten

Verzoeker heeft vanaf medio 2011 correspondentie en telefoongesprekken gevoerd met de belastingdienst over inhoudingen op zijn pensioen, waar de belastingdienst inhoudelijk geen rol in speelde. Verzoeker krijgt op alle brieven, een groot aantal in enkele maanden tijd, antwoord van de belastingdienst.

Overwegingen

Verzoeker meent niet juist te zijn voorgelicht over de kwesties die hij aan de orde stelde. Hij maakt onvoldoende duidelijk waar en wanneer hij onjuist is voorgelicht. Uit de gewisselde stukken blijkt dat verzoeker steeds op redelijke termijn een uitputtend antwoord op zijn klacht heeft ontvangen, schriftelijk of per telefoon. Het kennelijke misverstand over het niet aankomen van één brief is, gezien de gegeven omstandigheden, geen klachtwaardige gedraging.

Oordeel van de commissie3

Niet is gebleken dat de belastingdienst zich ten aanzien van verzoeker onzorgvuldig of onredelijk heeft opgesteld.

Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Roovers


X Noot
1

Dit adres en de stukken welke de commissie bij haar onderzoek ten dienste hebben gestaan, liggen op het commissiesecretariaat Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter inzage van de leden.

X Noot
2

Naam en adres van verzoeker zijn de commissie bekend.

X Noot
3

De commissie bestaat uit de leden: Neppérus (voorzitter) (VVD), Van Raak (SP), Van Toorenburg (CDA), Schouw (D66), Mulder (VVD), Dik-Faber (CU), Jacobi (PvdA), Helder (PVV) en de plaatsvervangend leden Van Oosten (VVD), Van Veldhoven (D66), Litjens (VVD) en Kuzu (PvdA).

Naar boven