5 Herdenking

Aan de orde is de herdenking naar aanleiding van het overlijden van Alex Brouwer (inhoudelijk medewerker bij de Griffie plenair/Bureau Wetgeving).

De voorzitter:

Geachte leden, familieleden van Alex, die vanaf een andere plek, buiten dit gebouw, meeluisteren, collega's van Alex, dames en heren. Op vrijdag 12 april bereikte ons het trieste bericht dat Alex Brouwer op 50-jarige leeftijd was overleden. Alex werkte bij de Tweede Kamer sinds 1986. Vanaf het eerste begin werkte hij bij de Griffie plenair en Bureau Wetgeving als inhoudelijk medewerker.

Alex gaf er de voorkeur aan om zijn werk op de achtergrond te verrichten. Hij deed dat altijd zeer toegewijd, beschouwend en nauwgezet. Die nauwgezetheid leidde ertoe dat hij vanaf 2006 de medewerkers van het Bureau Wetgeving ging ondersteunen. Daar, bij Bureau Wetgeving, kwamen zijn kwaliteiten extra tot hun recht.

Alex werd in zijn leven twee keer door kanker getroffen. De eerste keer werkte hij nog niet bij de Kamer; de tweede keer wel, dat was in 2011. Vanaf die tijd volgde, voor hem opnieuw, een lange periode van behandelingen.

Aanvankelijk leek het erop dat hij ook deze keer zijn ziekte had overwonnen, maar vlak voordat hij op zijn werkplek zou terugkeren, in december 2012, kreeg hij opnieuw een slecht bericht, een bericht zonder enige hoop.

Uit de reacties die volgden op het overlijden van Alex bleek dat "uit het oog" niet "uit het hart" betekent. Velen binnen en buiten de Kamer bevestigden het eerder uiteengezette beeld van Alex: nauwgezet, punctueel en een baken van rust en zekerheid.

De medewerkers van de Griffie plenair en Bureau Wetgeving betreuren zijn overlijden zeer. In heel korte tijd hebben zij nu twee gewaardeerde collega's verloren. Dat valt hen zwaar.

De Tweede Kamer verliest met Alex een toegewijde en consciëntieuze medewerker, die niet als uitbundig bekendstond, maar juist vanwege zijn professionaliteit een blijvende indruk achterlaat.

Wij denken aan Alex Brouwer met veel respect. Vanaf deze plaats wens ik zijn familie, vrienden, bekenden, collega's, sterkte met dit grote verlies.

Ik verzoek u enkele ogenblikken stilte in acht te nemen.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter:

De familie van Alex volgt de herdenking buiten het gebouw van de Tweede Kamer. Ik zal ervoor zorgen dat deze herdenking in woord en beeld aan de familie wordt overhandigd.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven