Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332317 nr. 166

32 317 JBZ-Raad

Nr. 166 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de meest recente CVM-rapportages betreffende Roemenië en Bulgarije een zeer negatief beeld geven van de situatie in beide landen wat betreft corruptie en georganiseerde criminaliteit;

overwegende dat van toetreding van genoemde landen tot het Schengengebied derhalve geen sprake mag zijn;

overwegende dat de regering heeft aangegeven pas na twee positieve beoordelingen van CVM-rapportages akkoord te kunnen gaan met toetreding van beide landen tot de Schengenzone;

constaterende dat de regering vooralsnog weigert, een duidelijke appreciatie van de meest recente rapportages te geven;

verzoekt de regering, op de kortst mogelijke termijn te erkennen dat de meest recente rapportages aangaande Roemenië en Bulgarije niet als positief zijn te waarderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma