Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332317 nr. 165

32 317 JBZ-Raad

Nr. 165 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 6 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat binnen verschillende EU-lidstaten welke onderdeel uitmaken van de Schengenzone, gewerkt wordt aan het scheppen van de mogelijkheid om aan niet-EU-ingezeten investeerders in met name vastgoed binnen die landen een verblijfsvergunning te verstrekken die dientengevolge ook voor Nederland geldig zou zijn;

constaterende dat de regering overweegt om ook aan een dergelijke regeling te gaan werken voor Nederland;

overwegende dat dit een ontwikkeling is welke niet in overeenstemming is met de criteria welke normaal gesproken gelden in het vreemdelingenbeleid;

verzoekt de regering om, bij de eerstvolgende JBZ-Raad te Brussel onomwonden het standpunt in te nemen dat deze ontwikkeling onwenselijk is, en op dit standpunt ook de ontwikkelingen in Nederland te baseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen