Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-02 nr. 1210

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1210 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 17 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verloop van de strijd in Mali volstrekt ongewis is en dat het in potentie op een langdurig, uitzichtloos conflict uitloopt;

van mening dat moet worden voorkomen dat Nederland hierin verwikkeld raakt;

constaterende dat Frankrijk de regering heeft verzocht transportvliegtuigen ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de Franse militaire activiteiten in Mali;

van mening dat de Tweede Kamer onvoldoende geïnformeerd is over de implicaties van dit verzoek, waaronder de duur, de omvang, de bestemming en de lading van de transportvliegtuigen;

tevens constaterende dat een zorgvuldige veiligheidsanalyse ontbreekt;

verzoekt de regering, geen steun te verlenen aan de Franse militaire activiteiten zolang onduidelijkheid bestaat over bovengenoemde punten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk